Rapporten”Global Governance of Science” fokuserer på etiske utfordringer i moderne vitenskap og teknologi og henvender seg til beslutningstakere innen forskning både nasjonalt og internasjonalt. Et hovedbudskap er at forskningsetikken må være en integrert del av et styresett for internasjonal forskning og krever samarbeid.

En av utfordringene som skisseres, arbeidet med vitenskapelig uredelighet, er slik at det kreves et internasjonalt samarbeid og gjensidig informasjon. Det skal ikke være slik at man kan fortsette i et annet land, etter at vitenskapelig uredelighet er påvist i ett land.

Rapporten anbefaler at forskere i større grad publiserer sine arbeider i åpne tidsskrift, dvs. ”open access” publisering. Ved at tilgang til en rekke tidsskrifter koster svært mye på årsbasis, har ikke alle forskere lik tilgang til å bygge på etablert kunnskap da dette er avhengig av kostbare abonnement.

Ingen etikk-fri sone

En annen utfordring som rapporten tar opp, er problemet med etikk-frie soner. I en verden der globaliseringen gjør at kunnskap, mennesker og teknologi raskt krysser grenser, er det en utfordring at ikke forskning blir lagt til steder i verden hvor etiske prinsipper ikke holdes i hevd. 

Rapporten advarer også mot ensretting av forskning og lanserer et behov for kritisk vitenskap, samt mer tverrfaglig samarbeid. 

Rapporten ble nylig lansert i Latvia og skal nå distribueres til forskningsenheter i samarbeidende land. Ekspertgruppen som står bak rapporten har hatt medlemmer fra land også utenfor EU. I gruppen deltok Matthias Kaiser, som er sekretariatsleder i Den nasjonale forskningsetiske komité for naturvitenskap og teknologi (NENT). Eksperter fra ikke-europeiske land så som USA, Kina og Sør-Afrika var også med.