Fristene for innsending blir:

 
Mandag 5. januar
Mandag 2. februar
Mandag 2. mars *
Mandag 30. mars
Mandag 4. mai
Mandag 25. mai
Mandag 3. august
Mandag 7. september
Mandag 5. oktober
Mandag 9. november

Elektronisk saksbehandling mars 2009 *


I mars 2009 går REK over til elektronisk saksbehandling. I den forbindelse utarbeides det et nytt skjema for elektronisk innsending av søknader og vedlegg til REK. Denne løsningen skal tas i bruk fra og med marsfristen. Løsningen vil være klar for å arbeide på i begynnelsen av februar. Inntil den tid må man fylle ut skjemaene som finnes på prosjekt.etikkom.no og sende inn dokumentasjon pr post.

Felles frister gir mulighet for en nasjonal fordelingsfunksjon. I utgangspunktet skal prosjektet vurderes i den regionale komiteen hvor prosjektleder har sitt arbeidssted, som i dag. Ved svært mange søknader til én komité en måned, vil søknaden automatisk bli sendt til en annen komité med ledig kapasitet.