Uavhengig etisk vurdering

I forslag til revidert deklarasjon foreslås det at det at forskningsprotokollen bør forelegges en uavhengig forskningsetisk komité, mens det i den tidligere versjonen het at protokollen bør inneholde etiske vurderinger.

For forskning på biologisk materiale eller datamateriale skal forskere forsøke å innhente samtykke fra deltakere når det gjelder innsamling, forskning, lagring og ny bruk. I tilfeller hvor det vil være umulig eller upraktisk å innhente samtykke, eller vil gjøre forskningen lite gyldig, sier det nye utkastet til retningslinjer at denne type forskning kan bare finne sted hvis en uavhengig forskningsetiske komité godkjenner forskningsprosjektet.

Anerkjente etiske retningslinjer

Helsinki-deklarasjonen er av verdens mest anerkjente etiske retningslinjer for medisinsk forskning. Arbeidet i de regionale og den nasjonale komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk er tuftet på deklarasjonen. Retningslinjene ble første gang nedfelt i 1964 i Finlands hovedsted. Siden den gang er den blitt revidert flere ganger. Verdens legeforening tar sikte på å få vedtatt en revidert deklarasjon på den neste generalforsamlingen som finner sted i Korea i oktober i år. Foreningen har nå åpnet for kommentarer på det andre utkastet til revidert deklarasjon via sine nettsider

I vinter var et første utkast til reviderte retningslinjer ute til internasjonal høring. Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag (NEM) uttalte seg i den forbindelse.

Fristen for å komme med kommentarer denne gangen er 21. august.

Verdens legeforening er en uavhengig organisasjon som består av nasjonale legeforeninger fra over 80 land og som representerer mer en åtte millioner leger.