Artikkelen "Etikk og gamle skjeletter" tar for seg det etiske dilemmaet som oppstår i spenningen mellom publikums ønske om å la de avdøde få hvile i fred, og forskerens ønske om ny kunnskap og ulike kulturers syn på behandling av avdøde. Regelverk og retningslinjer for forskning på menneskelige levninger blir også gjennomgått.

Artikkelen er skrevet av Berit Sellevold som er seniorforsker ved Norsk institutt for kulturminneforskning.