Årsrapport 2007 for De nasjonale forskningsetiske komiteer