Hele 1637 nye forskningsprosjekter ble vurdert av de Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) i 2007. Bare 4 % ble til slutt frarådd.

Godt over halvparten av forskningen som gjøres, er klinisk anvendt forskning. Nærmere 70 % av forskningen gjøres på syke. 20 % av forskningen gjøres på barn under 18 år.

Bare 3 % av studiene omfatter spesifikt minoritetsgrupper.

Ved siden av statistikk over innsendte prosjekter, gjør også årsrapporten rede for noen saker som de enkelte komiteene har arbeidet spesielt med.

Årsmelding 2007 De regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK)