Hopp til innhold

Meny

Nyhetsarkiv

 • Ønsker innspill om kunstig intelligens

  Hva ser dere som positive muligheter for KI? Ser dere noen bekymringsfulle sider ved utvikling av KI? Hvilke forskningsetiske spørsmål og utfordringer (inkludert spørsmål om samfunnsmessige konsekvenser) gjør seg gjeldende i KI-forskning, inkluder...

 • Legger frem statusrapport om forskningsetikk i Norge

  For første gang på 20 år er status for forskningsetikk kartlagt i Norge. Nå legges første delrapport frem.

 • En lege tar en blodprøve fra en pasient under Tuskegee-prosjektet

  Blir prøver fra uetisk forskning fortsatt brukt?

  I USA stiller forskere spørsmål ved hva som har skjedd med prøvene fra to beryktede medisinske eksperimenter.

 • Vidar Enebakk

  – Akademia må ta definisjonsmakten

  – En av de største utfordringene med regulering av forskningsetikken, er at den bidrar til å begrense fokuset på hva som er relevant i en forskningsetisk diskusjon. Det er deres - akademias - ansvar å holde den diskusjonen oppe.

 • Lovutvalg understreker behovet for faglig uavhengighet

  Statistisk sentralbyrå og de andre statistikkprodusentene må sikres den nødvendige faglige uavhengighet, skriver Statistikklovutvalget i sin utredning. Utvalget henviser blant annet til våre forskningsetiske retningslinjer.

 • Ottersen feller Macchiarini for uredelig forskning

  Rektor ved Karolinska Institutet, Ole Petter Ottersen, besluttet i går å felle Paolo Macchiarini og hans medforfattere for uredelighet i forskning.

 • Ser behovet for skjelettveileder

  Skjelettutvalget har fått en rekke innspill i høringen av "Veileder ved funn av menneskelige levninger". Flere ønsker en veileder velkommen, noen etterlyser enda tydeligere råd.

 • Bilde tannhjul med påskriften integrity

  Undersøker utbredelsen av forskningsetiske overtramp i Norge

  I dag begynner utsendelsen av et spørreskjema til alle forskere i Norge. Målet er å kartlegge forekomsten av diskutabel og uredelig forskning, og – i neste fase – hva som fremmer god forskningsskikk.

 • Mange innspill til dyreretningslinjer

  En rekke instanser har gitt innspill i høringen av Etiske retningslinjer for bruk av dyr i forskning.

 • Lege-eden revidert

  Genève-erklæringen - en ed for leger - ble vedtatt etter at leger hadde vært delaktig i forbrytelser mot menneskeheten i Nazi-Tyskland. Siste revisjon vektlegger blant annet pasientens selvbestemmelse og legens egen helse.

 • 43 medforfattere funnet uredelige

  En svensk ekspertgruppe har gått gjennom seks artikler i Macchiarini-saken. De konkluderer med at samtlige medforfattere har opptrådt vitenskapelige uredelig.

 • Felles redelighetsutvalg ved HSN og HINN

  Felles redelighetsutvalg for HSN og HINN

  Da det nye redelighetsutvalget for Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN) og Høgskolen i Innlandet (HINN) skulle ha sitt første møte, møttes på midten – hos De nasjonale forskningsetiske komiteene.

 • Beinrester

  Hva gjør du hvis du finner et skjelett i skapet?

  I dag er det De dødes dag (ifølge katolsk tro) – en påminnelse om respekt for de døde. Men mange skjeletter havner i et lovtomt rom.

 • Hvor lang er "en armlengdes avstand"?

  Forskningsetikk handler om å balansere ulike normer og verdier, og det kan være krevende når forskningen er under press. Hvilken rolle spiller forskningsetikken i forskningspolitikken? spør NESH og UiO når de inviterer til åpent møte neste uke.

 • Lab-rotte

  Nye retninglinjer for dyreforsøk

  NENT har utarbeidet et forslag til retningslinjer for forsøk med dyr. Nå sendes de på høring.

 • Vinther, Peatfield og Røttingen under Forskningsetisk forum 2017

  Rekordoppslutning om Forskningsetisk forum

  Årets Forskningsetiske forum hadde 150 påmeldte. Temaet var internasjonalt samarbeid.

 • Filmkveld med tema varsling

  Gjengjeldelse mot arbeidstakere som varsler, er forbudt. Likevel sier 25 prosent av varslerne i en landsdekkende undersøkelse at de har opplevd negative reaksjoner etter varslingen.

 • Nye retningslinjer for fagfellevurdering

  COPE har lansert oppdaterte retningslinjer, som blant annet tar opp utfordringene med falske fagfellevurderinger.

 • – Oppsiktsvekkende fravær av forskningsetikk

  Langtidsmeldingen for forskning og høyere utdanning må ta inn over seg forskningsetisk innsikt, mener NENT.

 • CRISPR/CAS9-metoden

  Holdningene til gen-redigering endres raskt

  En forskergruppe i USA har forandret gener i menneskeembryoer ved hjelp av CRISPR/CAS 9. Holdningene til den kontroversielle metoden er i endring, skriver NRK.

Takk for at du hjelper oss å lage en bedre tjeneste.

Skriv din tilbakemelding i skjemaet nedenfor.