Hopp til innhold

Meny

Nyhetsarkiv

 • Elisabeth Staksrud

  La frem ny veileder: - Er internett som et torg, eller heller en kafé?

  Forskningsetikken på nett er den samme som ellers, men forskere må blant annet være forberedt på å bli sett mye nærmere i kortene. Det påpekte NESH da komiteen la frem ny veileder for internettforskning.

 • Omslag Etiske retningslinjer for bruk av dyr i forskning

  Legger frem retningslinjer for bruk av dyr i forskning

  Siden 2016 har NENT jobbet med retningslinjer for bruk av forsøksdyr, og for vurderinger knyttet til annen forskning som berører dyr. I dag legges de frem.

 • Ti tips for å unngå røvertidsskriftene

  700 norske forskere har publisert i fem av de mest fremtredende "pseudo-vitenskapelige plattformene", ifølge et internasjonalt graveprosjekt som Aftenposten har tatt del i. Her er ti tips til hvordan forskere kan unngå å publisere hos de såkalte...

 • Inviterer til seminar om behandling av uredelighetssaker

  Granskingsutvalget inviterer til praktisk seminar om behandling av uredelighetssaker etter forskningsetikkloven. Målgruppen er ansatte som arbeider med uredelighetssaker ved forskningsinstitusjoner og medlemmer av redelighetsutvalg.

 • Ønsker innspill om kunstig intelligens

  Hva ser dere som positive muligheter for KI? Ser dere noen bekymringsfulle sider ved utvikling av KI? Hvilke forskningsetiske spørsmål og utfordringer (inkludert spørsmål om samfunnsmessige konsekvenser) gjør seg gjeldende i KI-forskning, inkluder...

 • Legger frem statusrapport om forskningsetikk i Norge

  For første gang på 20 år er status for forskningsetikk kartlagt i Norge. Nå legges første delrapport frem.

 • En lege tar en blodprøve fra en pasient under Tuskegee-prosjektet

  Blir prøver fra uetisk forskning fortsatt brukt?

  I USA stiller forskere spørsmål ved hva som har skjedd med prøvene fra to beryktede medisinske eksperimenter.

 • Vidar Enebakk

  – Akademia må ta definisjonsmakten

  – En av de største utfordringene med regulering av forskningsetikken, er at den bidrar til å begrense fokuset på hva som er relevant i en forskningsetisk diskusjon. Det er deres - akademias - ansvar å holde den diskusjonen oppe.

 • Lovutvalg understreker behovet for faglig uavhengighet

  Statistisk sentralbyrå og de andre statistikkprodusentene må sikres den nødvendige faglige uavhengighet, skriver Statistikklovutvalget i sin utredning. Utvalget henviser blant annet til våre forskningsetiske retningslinjer.

 • Ottersen feller Macchiarini for uredelig forskning

  Rektor ved Karolinska Institutet, Ole Petter Ottersen, besluttet i går å felle Paolo Macchiarini og hans medforfattere for uredelighet i forskning.

 • Ser behovet for skjelettveileder

  Skjelettutvalget har fått en rekke innspill i høringen av "Veileder ved funn av menneskelige levninger". Flere ønsker en veileder velkommen, noen etterlyser enda tydeligere råd.

 • Bilde tannhjul med påskriften integrity

  Undersøker utbredelsen av forskningsetiske overtramp i Norge

  I dag begynner utsendelsen av et spørreskjema til alle forskere i Norge. Målet er å kartlegge forekomsten av diskutabel og uredelig forskning, og – i neste fase – hva som fremmer god forskningsskikk.

 • Nye komiteer på plass

  Før jul ble det avklart hvem som blir medlemmer i De nasjonale forskningsetiske komiteene fra 2018-2021.

 • Mange innspill til dyreretningslinjer

  En rekke instanser har gitt innspill i høringen av Etiske retningslinjer for bruk av dyr i forskning.

 • Lege-eden revidert

  Genève-erklæringen - en ed for leger - ble vedtatt etter at leger hadde vært delaktig i forbrytelser mot menneskeheten i Nazi-Tyskland. Siste revisjon vektlegger blant annet pasientens selvbestemmelse og legens egen helse.

 • 43 medforfattere funnet uredelige

  En svensk ekspertgruppe har gått gjennom seks artikler i Macchiarini-saken. De konkluderer med at samtlige medforfattere har opptrådt vitenskapelige uredelig.

 • Felles redelighetsutvalg ved HSN og HINN

  Felles redelighetsutvalg for HSN og HINN

  Da det nye redelighetsutvalget for Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN) og Høgskolen i Innlandet (HINN) skulle ha sitt første møte, møttes på midten – hos De nasjonale forskningsetiske komiteene.

 • Beinrester

  Hva gjør du hvis du finner et skjelett i skapet?

  I dag er det De dødes dag (ifølge katolsk tro) – en påminnelse om respekt for de døde. Men mange skjeletter havner i et lovtomt rom.

 • Hvor lang er "en armlengdes avstand"?

  Forskningsetikk handler om å balansere ulike normer og verdier, og det kan være krevende når forskningen er under press. Hvilken rolle spiller forskningsetikken i forskningspolitikken? spør NESH og UiO når de inviterer til åpent møte neste uke.

 • Lab-rotte

  Nye retninglinjer for dyreforsøk

  NENT har utarbeidet et forslag til retningslinjer for forsøk med dyr. Nå sendes de på høring.

Takk for at du hjelper oss å lage en bedre tjeneste.

Skriv din tilbakemelding i skjemaet nedenfor.