Hopp til innhold

Meny

Nyhetsarkiv

 • Ottersen feller Macchiarini for uredelig forskning

  Rektor ved Karolinska Institutet, Ole Petter Ottersen, besluttet i går å felle Paolo Macchiarini og hans medforfattere for uredelighet i forskning.

 • Ser behovet for skjelettveileder

  Skjelettutvalget har fått en rekke innspill i høringen av "Veileder ved funn av menneskelige levninger". Flere ønsker en veileder velkommen, noen etterlyser enda tydeligere råd.

 • Bilde tannhjul med påskriften integrity

  Undersøker utbredelsen av forskningsetiske overtramp i Norge

  I dag begynner utsendelsen av et spørreskjema til alle forskere i Norge. Målet er å kartlegge forekomsten av diskutabel og uredelig forskning, og – i neste fase – hva som fremmer god forskningsskikk.

 • Mange innspill til dyreretningslinjer

  En rekke instanser har gitt innspill i høringen av Etiske retningslinjer for bruk av dyr i forskning.

 • Lege-eden revidert

  Genève-erklæringen - en ed for leger - ble vedtatt etter at leger hadde vært delaktig i forbrytelser mot menneskeheten i Nazi-Tyskland. Siste revisjon vektlegger blant annet pasientens selvbestemmelse og legens egen helse.

 • 43 medforfattere funnet uredelige

  En svensk ekspertgruppe har gått gjennom seks artikler i Macchiarini-saken. De konkluderer med at samtlige medforfattere har opptrådt vitenskapelige uredelig.

 • Felles redelighetsutvalg ved HSN og HINN

  Felles redelighetsutvalg for HSN og HINN

  Da det nye redelighetsutvalget for Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN) og Høgskolen i Innlandet (HINN) skulle ha sitt første møte, møttes på midten – hos De nasjonale forskningsetiske komiteene.

 • Beinrester

  Hva gjør du hvis du finner et skjelett i skapet?

  I dag er det De dødes dag (ifølge katolsk tro) – en påminnelse om respekt for de døde. Men mange skjeletter havner i et lovtomt rom.

 • Hvor lang er "en armlengdes avstand"?

  Forskningsetikk handler om å balansere ulike normer og verdier, og det kan være krevende når forskningen er under press. Hvilken rolle spiller forskningsetikken i forskningspolitikken? spør NESH og UiO når de inviterer til åpent møte neste uke.

 • Lab-rotte

  Nye retninglinjer for dyreforsøk

  NENT har utarbeidet et forslag til retningslinjer for forsøk med dyr. Nå sendes de på høring.

 • Vinther, Peatfield og Røttingen under Forskningsetisk forum 2017

  Rekordoppslutning om Forskningsetisk forum

  Årets Forskningsetiske forum hadde 150 påmeldte. Temaet var internasjonalt samarbeid.

 • Filmkveld med tema varsling

  Gjengjeldelse mot arbeidstakere som varsler, er forbudt. Likevel sier 25 prosent av varslerne i en landsdekkende undersøkelse at de har opplevd negative reaksjoner etter varslingen.

 • Nye retningslinjer for fagfellevurdering

  COPE har lansert oppdaterte retningslinjer, som blant annet tar opp utfordringene med falske fagfellevurderinger.

 • – Oppsiktsvekkende fravær av forskningsetikk

  Langtidsmeldingen for forskning og høyere utdanning må ta inn over seg forskningsetisk innsikt, mener NENT.

 • CRISPR/CAS9-metoden

  Holdningene til gen-redigering endres raskt

  En forskergruppe i USA har forandret gener i menneskeembryoer ved hjelp av CRISPR/CAS 9. Holdningene til den kontroversielle metoden er i endring, skriver NRK.

 • Oversikt over titlene for tilbaketrukne artikler fra tidsskriftet Tumor Biology

  Nær 500 funnet uredelige

  Nesten 500 kinesiske forskere ble funnet uredelige etter en omfattende granskning av fagfellevurderinger.

 • Skjelettutvalget søker lekrepresentanter

  Er du interessert i forskningsetikk? Skjelettutvalget søker lekrepresentanter for perioden 2017-2020.

 • Barn kan samtykke til helseforskning

  Ny forskrift gir barn mellom 12 og 16 år rett til selv å samtykke til deltagelse i visse forskningsprosjekter innen medisin og helse.

 • Granskingsutvalgets metoder

  KOMMENTAR: Granskingsutvalget skal behandle enhver sak selvstendig ut fra all informasjon som foreligger. Rapporter fra sakkyndige er bare én del av helheten.

 • Espen Engh og Helene Ingierd

  - Langtidsplanen trenger forskningsetikk

  I dag inviterte Kunnskapsdepartementet til et møte for å få innspill til revideringen av langtidsplan for forskning og høyere utdanning. – Etikk nevnes bare så vidt i meldingen, påpekte Helene Ingierd i De nasjonale forskningsetiske komiteene.

Takk for at du hjelper oss å lage en bedre tjeneste.

Skriv din tilbakemelding i skjemaet nedenfor.