Fra og med fredag 13. mars stenger De nasjonale forskningsetiske komiteene sine kontorer. Årsaken er myndighetenes anbefalinger om å begrense aktivitet og møtevirksomhet som følge av covid-19-utbruddet. 

Vi fortsetter virksomheten via hjemmekontor, og er tilgjengelige per telefon og e-post. 

For generelle spørsmål, kontakt fungerende direktør Helene Ingierd, tlf: 900 80 503, eller kommunikasjonsrådgiver Ingrid S. Torp, tlf: 982 03 223. 
Generell e-post: post@etikkom.no eller Ingrid.Torp@etikkom.no.

For henvendelser til de respektive komiteer og utvalg, kontakt sekretariatsledere: 

Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag: 
Camilla Bø Iversen, 911 76 112. E-post: Camilla.Bo.Iversen@etikkom.no

Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora: 
Vidar Enebakk, tlf.: 922 01 274. E-post: Vidar.Enebakk@etikkom.no

Den nasjonale forskningsetiske komité for naturvitenskap og teknologi, og Nasjonalt utvalg for vurdering av forskning på menneskelige levninger: 
Lene Os Johannessen, tlf.: 419 28 851. E-post: Lene.Os.Johannessen@etikkom.no

Nasjonalt utvalg for gransking av uredelighet i forskning: 
Annette Birkeland, tlf.: 954 74 756. E-post: Annette.Birkeland@etikkom.no