Som følge av corona-pandemien har både de regionale (REK) og den nasjonale (NEM) forskningsetiske komiteen for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk åpnet for hastebehandling av søknader og klagebehandling for aktuelle COVID-19-prosjekter. Dersom prosjektleder ønsker en slik behandling, gjelder egne prosedyrer. Les mer om dette på REKs nettsider

Målet er en saksbehandlingstid for disse prosjektene på maksimalt fire dager, samt en klagebehandlingstid på maksimalt fem dager.