Han trekker særlig frem arbeidet med «the Hong Kong manifesto» som givende.

– Gjennom et gruppearbeid i flere sesjoner utformet vi fem prinsipper for forbedret evaluering av forskere. Det var en interessant prosess, og jeg tror kriteriene kan bli nyttige i den utviklingen som skjer med stadig økende fokus på kvalitet i evalueringsprosessene, sier Engh.

Sekretariatsleder Annette Birkeland i Granskingsutvalget er enig i at prinsippene kan bli nyttige.

– Her har konferansen vært tidlig ute, og jeg ser at institusjoner i Norge er i ferd med å jobbe med det samme. Det er fint å kunne være et bindeledd mellom Norge og det som skjer globalt.  

Birkeland møtte også representanter blant annet fra Sør-Afrika som har jobbet med samme problemstillinger i granskingssaker som det norske utvalget. Dermed kunne de diskutere felles erfaringer.

Presenterte funn fra Norge

Sekretariatsleder Helene Ingierd i NENT var blant dem som holdt innlegg på konferansen. Sammen med Laura Drivdal (UiB) presenterte hun de siste funnene fra RINO-undersøkelsen (Research Integrity in Norway), kvalitative funn om forskningsetisk opplæring. Denne og andre presentasjoner fra RINO ble tatt veldig godt imot på konferansen, og Ingierd påpekte nytten av å diskutere med andre forskere som har gjort lignende undersøkelser internasjonalt. Hun opplevde også at Norge har mye å bidra med inn i det globale forskningsetiske felleskapet.

– Det blir blant annet tydelig når vi deltar i den internasjonale diskusjonen om forskningsetikk versus forskningsintegritet. I Norge har diskusjonen kommet langt, sier Ingierd.

Funnene fra RINO-prosjektet vil presenteres nærmere under årets Forskningsetisk forum i Bergen 26. september.