Ingierd tar over etter Espen Engh, som skal begynne i ny jobb ved Universitetet i Oslo, etter seks år i komiteene. Hun har ph.d. i statsvitenskap og bred erfaring fra komitésystemet. 

– Jeg var sekretariatsleder for NESH og Skjelettutvalget 2008-2011 og har vært sekretariatsleder for NENT fra 2011, sier Ingierd, som mener ballasten har gjort henne særlig oppmerksom på det store spennet i forskningsetikken. 

– Det handler om alt fra det å legge til rette for forskningens uavhengighet og åpenhet, til å sikre respekt for forskningsdeltakere og vurdere konsekvenser og bruk av forskningens resultater i samfunnet.

Som sekretariatsleder har Ingierd sett behovet for at forskningsetikken tar høyde for fagspesifikke utfordringer. Samtidig mener hun det er rom for mer samarbeid på tvers av komiteer og utvalg.

– Svært mange av de utfordringene forskere møter gjelder på tvers av fag, institusjoner og landegrenser. I FEK jobber vi nå med en rapport om stordata, som nettopp er et eksempel på et tverrfaglig samarbeid, der jeg tror vi kan lære mye av hverandre.