Arrangementet er et samarbeid mellom Nordlandsforskning, Nord universitet, UiT - Norges arktiske universitet og De nasjonale forskningsetiske komiteene. Det er inspirert av arbeidet med boken Interessekonflikter i forskning, redigert av Helene IngierdIngrid Bay-Larsen,Kjellrun Hiis Hauge i Den nasjonale forskningsetiske komité for naturvitenskap og teknologi (NENT)

Om arrangementet:

Tid: 13. august kl. 16.00-17.00
Sted: No9 CC Cafè, Teaterplassen 3, Arendal

Gruvedeponi i Repparfjord ble på mange måter en debatt om kunnskapsgrunnlaget. De faglige rapportene ble prøvet i flere runder, og stadig flere uavhengige ekspertuttalelser måtte innhentes. Hva skjer med demokratiet vårt når politiske drakamper blir til en snever debatt om vitenskapelige definisjoner og krangling om hva som er fakta? Og gir det egentlig mening snakke om et skille mellom politikk og vitenskap i vår kunnskapsbaserte forvaltning?

I panelet:
Ingrid Bay-larsen, NENT/Nordlandsforskning: Når kunnskap blir konflikt og fakta et forhandlingsspørsmål

• Aina Valland, Sjømat Norge: Hvem bestemmer hva som er akseptabel risiko for negative miljøeffekter?

• Stein Lier-Hansen, Norsk industri: Hvor går grensen mellom politikk og forskning for norsk industri?

Kenneth Ruud, UiT- Norges arktiske universitet: Hva skal vi med en faktabasert debatt i det post-faktuelle samfunnet?

Ordstyrer: Espen Leirset, Nord universitet

Se mer på arrangementets facebookside: