Søk stillingen på jobbnorge.no

Arbeidsoppgaver

 • Være sekretær for og koordinere arbeidet i komiteen, herunder å tilrettelegge for velbegrunnede vedtak og uttalelser
 • Utarbeide og bidra til faglig gode retningslinjer og ressurser
 • Tilby profesjonell rådgiving og veiledning til forskere og forskningsinstitusjoner
 • Ha kontakt med relevante institusjoner og miljøer nasjonalt og internasjonalt
 • Delta på og bidra ved relevante møteplasser for erfaringsutveksling og debatt,
 • Tilrettelegge for og bidra til et positivt samarbeid med de regionale forskningsetiske komiteene for medisin og helsefag (REK)
 • Bidra til å videreutvikle en kompetent, effektiv og brukerorientert organisasjon i nært samarbeid med de øvrige komiteer og utvalg innen De nasjonale forskningsetiske komiteene

Kvalifikasjonskrav

 • Hovedfag/mastergrad, fortrinnsvis doktorgrad
 • Minst tre, fortrinnsvis fem års, relevant arbeidserfaring fra offentlig forvaltning.
 • Dokumentert kunnskap om forskningsetikk, gjerne gjennom arbeidserfaring. Dette inkluderer kunnskap om helseforskningsloven.
 • Beherske norsk og engelsk muntlig og skriftlig meget godt

Vi tilbyr

 • Gunstig pensjons-, låne- og forsikringsordning gjennom Statens pensjonskasse
 • Et spennende fagmiljø med mulighet for faglig utvikling
 • Et hyggelig arbeidsmiljø sentralt i Oslo sentrum
 • Refusjon av utgifter til trening

Stillingskode: 1407 avdelingsleder
Lønn:  lønnstrinn 79-82 (Kroner 792.000 – 860 300)
Tiltredelse:  Så snart som mulig

Spørsmål om stillingen

For spørsmål om stillingen, ta kontakt med direktør Espen Engh, telefon:  98 10 30 92 eller seniorrådgiver HR Torunn Ellefsen 90 85 82 18
Søkerne gjøres oppmerksomme på at opplysninger om dem kan bli offentliggjort, selv om søkerne ber om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste.

De nasjonale forskningsetiske komiteene (FEK) er et forvaltningsorgan underlagt Kunnskapsdepartementet. Komiteene skal bidra til at forskning i offentlig og privat regi skjer i henhold til anerkjente etiske normer. Dette gjør vi gjennom forebyggende arbeid, rådgiving og behandling av enkeltsaker.

Sekretariatet for De nasjonale forskningsetiske komiteene  ligger i Oslo sentrum hvor vi er samlokalisert med Teknologirådet.