Dette er blant spørsmålene på programmet når Forskningsetisk forum arrangeres i Bergen 26. september. Årets forum blir sluttkonferanse for RINO-prosjektet (Research Integrity in Norway). 

Gjennom en landsomfattende spørreundersøkelse samt oppfølgende kvalitative undersøkelser har RINO-prosjektet forsøkt å kartlegge holdninger til ulike tvilsomme og uakseptable praksiser, samt hva som bidrar til å bygge en god kultur for forskningsetikk. Resultater fra den kvalitative delen av prosjektet legges frem for første gang under forumet neste måned. 

Program og påmelding finner du her. 

Forskningsetisk forum er et felles nasjonalt forum i forskningsetikk som ble arrangert første gang i 2012. Forumet koordineres av De nasjonale forskningsetiske komiteene, og er et tilbud til medlemmer i forskningsetiske utvalg, undervisere i forskningsetikk og andre interesserte.

I år arrangeres forumet i samarbeid med Høgskulen på Vestlandet og Universitetet i Bergen.