En egen arbeidsgruppe i NENT har jobbet med betekningen siden tidlig i 2018. Gruppen har innhentet innspill fra både offentlige og private aktører, og ambisjonen er at betenkningen skal kunne brukes av forskere og forskningsinstitusjoner, men også myndigheter og andre aktører som er involvert i KI-forskning. 

Last ned betenkningen her. (Norsk versjon. Engelsk versjon vil foreligge i løpet av de nærmeste ukene / English version will be available within a few weeks).

– Kunstig intelligens er et felt i rask utvikling, som reiser grunnleggende spørsmål om etikk og om hva slags samfunn vi ønsker oss og hvilke risikoer vi vil unngå, sier Helene Ingierd, sekretariatsleder i NENT og leder for arbeidsgruppen.

– Det produseres mange viktige dokumenter om etikk og KI, men NENT har sett et behov for å utdype de rent forskningsetiske sidene knyttet til KI. Hva betyr KI for forskerrollen og forskningsaktiviteten, og hvilke forskningsetiske normer kommer under press? Med denne betenkningen ønsker NENT å invitere til en større diskusjon om disse spørsmålene.

Følg strømmingen av fremleggelsen her (fra kl. 12.00)