Denne uken sendte Forskningsrådet sin «Policy for åpen forskning» på høring. Åpen forskning gir en rekke muligheter, men bringer også med seg utfordringer. "Hvordan kan vi sikre at ambisjonen om åpen forskning også er ansvarlig i forskningsetisk forstand?" spør Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap, humaniora, juss og teologi (NESH) når de inviterer til åpent møte om åpen forskning 4. september

Gjennom ulike innlegg med påfølgende paneldebatt, ønsker komiteen å belyse forskningsetiske spørsmål og dilemmaer gjennom forskeres egne erfaringer.

Møtet er åpent og gratis. Meld deg gjerne på via vår Facebookside