Først ut, 27. februar, er foredraget "Innovation - an ethical imperative or an ethical impossibility" med innledning ved Dr. Elin Haf Davies, grunnlegger og direktør av Aparito - et selskap som bruker bærbar teknologi og mobilapper for å bidra til å monitorere pasienter utenfor sykehus. 

Innlegget kommenteres av psykologiprofessor Ole André Solbakken.

Arrangementet er på engelsk, og påmelding skjer innen 20. februar til Anne Schiøtz Kavli a.s.kavli@medisin.uio.no. (Se invitasjon som pdf).

Seminar om datadeling i forskning

6. mars står datadeling på agendaen for REKs seminarserie Forum for medisinsk forskningsetikk. Her innleder Fridtjof Lund-Johansen, forsker ved OUS, Camilla Nervik, seniorrådgiver i Datatilsynet og Heidi Beate Bentzen, forsker ved Senter for rettsinformatikk UiO og Senter for medisinsk etikk, Det medisinske fakultet, UiO. 

Påmelding til a.s.kavli@medisin.uio.no innen fredag 22.02.2019. (Se invitasjon som pdf). NB! Arrangementet er flyttet til Professorboligen, UiO, Karl Johans gate 47.