Som tidligere er vårt fremste samfunnsmål "etisk god og ansvarlig forskning", og KD vektlegger også samarbeid mellom komiteene i årets tildelingsbrev.

Ellers trekkes særlig oppnevningssystemet og ALLEA frem som særskilte områder for 2019:

"Kunnskapsdepartementet vil i løpet av 2019 starte et arbeid med å se på oppnevningssystemet for de regionale og nasjonale forskningsetiske komiteene".

Og:

"FEK skal, i samsvar med oppdrag gitt i forarbeidene til forskningsetikkloven av 2007 (Prop. 158 L (2015-2016)), oversette og tilrettelegge European Code of Conduct for Research Integrity som felles forskningsetiske retningslinjer."

Last ned hele brevet som pdf.