"Det ble uttrykt håp om at det nye løftet (ikke lenger en ed) skal benyttes av alle leger over hele verden «for å styrke profesjonens bestemmelse om å opprettholde de høyeste standarder for ivaretakelse og omsorg av pasienters helse»", skriver Ruyter i den nye artikkelen. 

Ruyter er avdelingsdirektør i Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk, Sør-Øst Norge (REK Sørøst). Han skriver at den nye erklæringer har flere substansielle endringer fra tidligere. Blant annet anerkjennes nå pasientens selvbestemmelse: 

"I den nye erklæringen er det nå det første løfte som skal avgis: «Jeg vil respektere min pasients autonomi og verdighet.»" skriver han. 

Artikkelen inneholder også en norsk oversettelse av den nye erklæringen.

Les hele artikkelen på Forskningsetisk bibliotek.