De nasjonale forskningsetiske komiteene består av tre fagkomiteer, et Granskingsutvalg som gransker mulig uredelighet i forskning, samt Skjelettutvalget - et underutvalg som vurderer forskning på menneskelige levninger. 

Det er de tre fagkomiteene som nå har fått ny sammensetning, oppnevnt av Kunnskapsdepartementet, etter at de to andre enhetene ble fornyet i fjor: 

I Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag (NEM) tar Grete Dyb (NKVTS) over som leder etter Dag Bruusgaard. Berge Solberg (NTNU) er gjenoppnevnt som nestleder. Øvrige medlemmer er: 

Kari Milch Agledahl (UiT og Finnmarkssjukehuset, nyoppnevnt)
Randi Jacobsen Bertelsen (Helse Bergen, gjenoppnevnt)
Siri Forsmo (NTNU, nyoppnevnt)
Trine B. Haugen (HiOA, nyoppnevnt)
Jan-Ole Hesselberg (Extrastiftelsen, nyoppnevnt)
Randi Riise (Linc Medical, Oslo, gjenoppnevnt lekmedlem)
Dag Wiese Schartum (UiO, nyoppnevnt)
Tormod Selbekk (SINTEF, nyoppnevnt)
Eva Skovlund (NTNU, gjenoppnevnt)
Torleiv Valen (SSB, gjenoppnevnt)
Grete Oline Hole (Høgskulen på Vestlandet, nyoppnevnt varamedlem)
Helge Alsaker Solheim (Helse Berge - Haukeland universitetssykehus, nyoppnevnt varamedlem)

I Den nasjonale forskningsetiske komité for naturvitenskap og teknologi (NENT) er Øyvind Mikkelsen (NTNU) gjenoppnevnt som leder. Lise Øvreås (UiB) gjenoppnevnes, og er ny som nestleder. Øvrige medlemmer er: 
Michaela Aschan (UiT, nyoppnevnt)
Ingrid Bay-Larsen (Nordlandsforskning, gjenoppnevnt)
Ole Andreas Engen (UiS, gjenoppnevnt)
Hanne Pernille Gulbrandsen (Politiet, nyoppnevnt)
Kjellrun Hiis Hauge (Høgskulen på Vestlandet, gjenoppnevnt)
Steinar Heldal (UiO, gjenoppnevnt lekmedlem)
Cecilie Marie Mejdell (Veterinærinstituttet, nyoppnevnt)
Rune Nydal (NTNU, gjenoppnevnt)
Jørn Paus (Statoil, Herøya, nyoppnevnt)
Jim Tørresen (UiO, nyoppnevnt)
Tone Druglitrø (UiO, gjenoppnevnt vara)
Ketil Skogen (NINA, nyoppnevnt vara)

I Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora (NESH) tar Elisabeth Staksrud (UiO) over som leder etter Bjørn Hvinden. Ivar Kolstad (CMI og NHH) gjenoppnevnes, og er ny som nestleder. Øvrige medlemmer er: 
Kirsten Johanne Bang (UiB, gjenoppnevnt lekmedlem)
Lene Bomann-Larsen (HiOA, nyoppnevnt)
Kjetil Fretheim (Menighetsfakultetet, nyoppnevnt)
Heidi Østbø Haugen (UiO, nyoppnevnt)
Roar Johnsen (NTNU, gjenoppnevnt)
Markus Hoel Lie (UiTø, nyoppnevnt)
Hadi Strømmen Lile (Høgskolen i Østfold, nyoppnevnt)
Anne Nevøy (UiS, gjenoppnevnt)
Tove Klæboe Nilsen (Helse Nord RHF, nyoppnevnt)
May- Len Skilbrei (UiO, gjenoppnevnt)
Kjetil Jakobsen (Nord universitet, Bodø, nyoppnevnt varamedlem)
Rakel Christina Granaas (pensjonist, nyoppnevnt varamedlem)