Mange norske forskere møter utfordringer når de skal redegjøre for forskningsetikk i søknader til Horizon 2020. Hva er forskningsintegritet, som etterspørres eksplisitt? Hvordan redegjøre for forskningsetikk med utgangspunkt i norsk lovverk og fagspesifikke retningslinjer? Og hva handler primært om personvern og GDPR?

Etter flere henvendelser angående etikkevalering i EU-prosjekter, har NESH nå laget en generell uttalelse om dette. Komiteen redegjør blant annet for det norske systemet for forskningsetikk, og forklarer de ulike delene av etikkevalueringen i H2020-søknader.

Uttalelsen (på engelsk) kan leses i sin helhet her.