De nye retningslinjene er utarbeidet av Den nasjonale forskningsetiske komite for naturvitenskap og teknologi (NENT), som en utdypning av de overordnete retningslinjene på feltet.

Det var da disse retningslinjene sist ble revidert, at behovet for spesialiserte retningslinjer for bruk av dyr i forskning meldte seg. Høsten 2016 arrangerte NENT en workshop med relevante aktører for å få innspill, og deretter har komiteen utarbeidet et forslag som ble sendt på høring i oktober i fjor

Les også: Nye retningslinjer for dyreforsøk

"Retningslinjene er utarbeidet for å gi etisk veiledning til forskere og andre som vurderer dyreforsøk, og mer allment, for å øke bevisstheten om dyreetikk og bidra til debatt om dyreforsøk" skriver NENT i høringsbrevet

Du kan lese alle høringsuttalelsene her: 

Høring retningslinjer for bruk av dyr i forskning UiB.PDF