Hvilken kjennskap har forskerne til forskningsetikk? Hva er forekomsten av forskningsjuks? Og hvordan er holdningene til uredelige og diskutable forskningspraksiser?

Dette er noen av spørsmålene forskningsprosjektet RINO - Research Integrity in Norway forsøker å belyse. Prosjektet, som er et samarbeid mellom Universitetet i Bergen, De nasjonale forskningsetiske komiteene og Høgskulen på Vestlandet, har nylig fullført en nasjonal spørreundersøkelse om uredelige og diskutable forskningspraksiser ved UH- og instituttsektoren.

Første delrapport legges frem på Universitetet i Oslo 18. juni kl. 0900.

Du finner program og påmelding her.