Du finner presentasjoner fra lanseringen her. 

"Gjennom en høringsrunde og en påfølgende workshop arrangert av NENT høsten 2016 ble det klart at relevante aktører ser et behov for et sett av retningslinjer som kan systematisere og utdype det etiske ansvaret som følger med bruk av dyr i forskning" skriver Den nasjonale forskningsetiske komité for naturvitenskap og teknologi (NENT) om bakgrunnen for Etiske retningslinjer for bruk av dyr i forskning

Utgangspunktet for retningslinjene er erkjennelsen av at bruk av forsøksdyr i enkelte tilfeller kan være nødvendig for å frembringe forbedringer for mennesker, dyr eller miljø, men samtidig er det en rådende oppfatning at dyr har en moralsk status, og at vår behandling av dem bør være gjenstand for etiske overveielser.

NENT påpeker at dyr har egenverdi og krav på respekt, og at de også evner å føle smerte. I tillegg tar retningslinjene opp et tredje aspekt ved dyreforsøk: 

"Vår behandling av dyr, inkludert bruk av dyr i forskning, er et uttrykk for våre holdninger og påvirker oss som moralske aktører."

Vil stimulere til diskusjon

Komiteen vil selv bruke retningslinjene i arbeidet med å gi råd og anbefalinger til forskere, og håper også de kan stimulere til videre diskusjon om forskning med dyr.

"Retningslinjene kan være til nytte i planleggingen av prosjekter, i vurderingen av dem og ved rapportering av forskning. De har også som formål å bidra til refleksjon over forskningsetikk og bruk av dyr i forskning, både i forskningsmiljøene og i offentlig debatt" skriver NENT.

Du finner retningslinjene her.