De nasjonale forskningsetiske komiteene (FEK) er faglig uavhengige organer med tilknytning til Kunnskapsdepartementet. FEK skal bidra til at forskning i offentlig og privat regi skjer i henhold til anerkjente etiske normer og skal være en pådriver for debatt omkring forskningsetiske spørsmål.

Sekretariatet for FEK består i dag av 12 personer og holder til i Oslo sentrum, sammen med Teknologirådet. Vi kan tilby et hyggelig arbeidsmiljø og gode betingelser (se stillingsutlysninger på jobbnorge.no for detaljer)

Ledig ettårig engasjement:

Vi søker nå en person til et 50 prosent engasjement for 1 år i sekretariatet. Vedkommende skal blant annet bistå sekretariat og komiteer/utvalg i administrative og faglige oppgaver, bidra til gjennomføringen av arrangementer og til kommunikasjonsarbeidet i organisasjonen. 

Du finner full stillingsutlysning og kan søke på stillingen via jobbnorge.no.Søknadsfrist er 23. september. 

Ledig fast stilling, juridisk rådgiver:

I tillegg søker vi en juridisk rådgiver som kan bistå oss i ulike oppgaver, hovedsakelig innenfor offentlig forvaltning; klagesaker, forvaltningsrett, offentlighetsloven, utvikling av rutiner, maler og retningslinjer for god forvaltningspraksis. Andre oppgaver vil være tilknyttet lovverk som er tilknyttet komiteenes faglige arbeid, som forskningsetikkloven, helseforskningsloven og personopplysningslovven. 

Det vil også være aktuelt å bidra i arbeid med høringssvar og eventuelle juridiske utredninger. 

Du finner full stillingsutlysning her. Søknadsfrist er 27. september.