De nasjonale forskningsetiske komiteene søker etter en koordinator som skal ivareta faglige og administrative fellesfunksjoner for Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag (NEM) og De regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK).

Les hele stillingsutlysningen og send søknad via jobbnorge.no. 
Søknadsfrist er 20. mai.