- Seminaret skal være praktisk rettet, for vi ønsker å nå de som faktisk gjør vurderingene, forklarer Annette Birkeland, sekretariatsleder i Nasjonalt utvalg for gransking av uredelighet i forskning (Granskingsutvalget). 

Forskningsetikkloven pålegger alle forskningsinstitusjoner å behandle uredelighetssaker og å opprette redelighetsutvalg. Granskingsutvlaget ønsker med dette seminaret å legge til rette for diskusjon og erfaringsutveksling mellom de som behandler uredelighetssaker på institusjonene. Det er derfor satt av mye tid i programmet til diskusjon om gruppeoppgaver basert på caser, og Birkeland mottar gjerne innspill. 

- Vi tar gjerne imot problemstillinger som kan brukes som caser. Det er bare å sende en e-post til meg. 

Blant innlederne på seminaret er Pål Augestad, viserektor for forskning ved Universitetet i Sørøst-Norge, som skal snakke om erfaringer fra egen insititusjon.

I tillegg skal leder i Granskingsutvalget professor Ragna Aarli snakke om hva som er utvalgets og forskningsinstitusjonenes oppgave etter loven.

Seminaret finner sted på Gamle Museet i Oslo den 21. november.
Hele programmet og påmeldingsinformasjon finner du her