• Hvilken betydning får ny personvernlovgivning for forskning?
  • Hva er konsekvensene for forskningsetikken?
  • Hvordan skal forvaltningen av personvernet og forskningsetikken ivaretas i praksis?

Dette er blant de sentrale spørsmålene som skal diskuteres under møtet fredag, med innledninger fra blant andre statssekretær Rebekka Borsch, Kunnskapsdepartementet og Peter Burgess, Ecole Normale Supérieure, Paris. 

Møtet strømmes her. 

Ny ressurs

I tillegg har De nasjonale forskningsetiske komiteenes egen GDPR-gruppe laget en nettressurs med spørsmål og svar for forskere og forskningsinstitusjoner, som tar opp forskningsetiske hensyn som aktualiseres gjennom lovverket.

Det nye personvernregelverket gir forskere og forskningsinstitusjoner nytt ansvar, som krav om tilråding og krav om personvernombud. Samtidig tydeliggjøres muligheter om blant annet bruk av opplysninger som er offentliggjort, og vi får et helt nytt vern av akademiske ytringer.

Spørsmålene tar opp alt fra definisjoner i nytt lovverk, til praktisk betydning for forskere. 

Spørmål og svar om GDPR og forskning, finner du her.