I 1932 ble 399 fattige, fargede arbeidere i USA plukket ut til å delta i et forskningsprosjekt hvis mål var å følge det naturlige forløpet til ubehandlet syfilis. Prosjektledelsen gikk aktivt inn for å hindre at mennene fikk behandling for sykdommen.

På 1940-tallet startet amerikanske myndigheter et nytt lignende forskningsprosjekt der de, uten å innhente informert samtykke, infiserte mennesker i Guatemala med seksuelt overførbare sykdommer for å studere disse.

Forskningen er siden beklaget fra høyeste hold, men fortsatt er det uklart hva som skjedde med prøvene fra prosjektene, ifølge nettavisen circa.com.
To forskere har nå forsøkt å undersøke saken, og skriver i en artikkel i Milbank Quarterly at de finner spor av bruk opp til 1957 for prøvene fra Guatemala. Forskerne foreslår offentlige undersøkelser for å komme til bunns i om prøver fra eksperimentene fortsatt finnes i amerikanske biobanker.

«Hvis slike prøver eksisterer, bør de fjernes fra amerikanske myndigheters forskningsarkiv, ettersom de ble samlet inn på uetisk vis i sin samtid» skriver de.