Hopp til innhold

Meny

Nyheter 2018

 • GDPR og forskning: Åpent møte og ny ressurs

  Nesten 200 personer deltok på åpent møte om personvern og forskning 8. juni. Her finner du presentasjoner og opptak av møtet. I tillegg har FEK laget en ny ressurs med spørsmål og svar om tematikken.

 • Ønsker innspill om kunstig intelligens

  Hva ser dere som positive muligheter for KI? Ser dere noen bekymringsfulle sider ved utvikling av KI? Hvilke forskningsetiske spørsmål og utfordringer (inkludert spørsmål om samfunnsmessige konsekvenser) gjør seg gjeldende i KI-forskning, inkluder...

 • Legger frem statusrapport om forskningsetikk i Norge

  For første gang på 20 år er status for forskningsetikk kartlagt i Norge. Nå legges første delrapport frem.

 • En lege tar en blodprøve fra en pasient under Tuskegee-prosjektet

  Blir prøver fra uetisk forskning fortsatt brukt?

  I USA stiller forskere spørsmål ved hva som har skjedd med prøvene fra to beryktede medisinske eksperimenter.

 • Oppdatert artikkel om legenes Genève-erklæring

  I 2017 ble Genève-erklæringen fra 1948 betydelig revidert. Målet var å gjøre den anvendelig som et løfte for leger av i dag, skriver Knut Ruyter i en oppdatert artikkel i Forskningsetisk bibliotek.

 • Vidar Enebakk

  – Akademia må ta definisjonsmakten

  – En av de største utfordringene med regulering av forskningsetikken, er at den bidrar til å begrense fokuset på hva som er relevant i en forskningsetisk diskusjon. Det er deres - akademias - ansvar å holde den diskusjonen oppe.

 • Lovutvalg understreker behovet for faglig uavhengighet

  Statistisk sentralbyrå og de andre statistikkprodusentene må sikres den nødvendige faglige uavhengighet, skriver Statistikklovutvalget i sin utredning. Utvalget henviser blant annet til våre forskningsetiske retningslinjer.

 • Kan én artikkel ha tusen forfattere

  Dette er et av spørsmålene som diskuteres i det nye nummeret av Forskningsetikk.

 • Ottersen feller Macchiarini for uredelig forskning

  Rektor ved Karolinska Institutet, Ole Petter Ottersen, besluttet i går å felle Paolo Macchiarini og hans medforfattere for uredelighet i forskning.

 • Ser behovet for skjelettveileder

  Skjelettutvalget har fått en rekke innspill i høringen av "Veileder ved funn av menneskelige levninger". Flere ønsker en veileder velkommen, noen etterlyser enda tydeligere råd.

Takk for at du hjelper oss å lage en bedre tjeneste.

Skriv din tilbakemelding i skjemaet nedenfor.