Hopp til innhold

Meny

Nyheter 2018

 • – Er det én ting vi har sett i 2018, så er det hvor bredt forskningsetikk kan engasjere

  – Lanseringen av Plan S om åpen tilgang har utløst en veldig, og til dels svært polarisert diskusjon, sier Espen Engh, direktør i De nasjonale forskningsetiske komiteene.

 • NESH uttaler seg om forskningsetikk i H2020-søknader

  Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora (NESH) har fått flere spørsmål om etikkevalueringen i EU-prosjekter. Nå har komiteen laget en oversikt over søknadsbehandlingen i H2020, som kan være til nytte for både...

 • Innlederne på lanseringen.

  – En veileder for forvaltning av menneskelige levninger

  Veilederen gir en god innføring og understreker mangel på lover og regler med nyanser, sa Katharina Lorvik fra Norsk Institutt for Kulturminneforskning (NIKU) i Bergen under lanseringen av Veileder ved funn av menneskelige levninger. Her er...

 • Forskningsetikk for oppdragsforskning

  Alle de generelle forskningsetiske prinsippene, slik det er nedfelt i forskningsetikkloven og i retningslinjene fra de forskningsetiske komiteene (...) gjelder selvsagt også for oppdragsforskning (...). I denne artikkelen tar vi for oss...

 • Elisabeth Staksrud

  La frem ny veileder: - Er internett som et torg, eller heller en kafé?

  Forskningsetikken på nett er den samme som ellers, men forskere må blant annet være forberedt på å bli sett mye nærmere i kortene. Det påpekte NESH da komiteen la frem ny veileder for internettforskning.

 • Omslag Etiske retningslinjer for bruk av dyr i forskning

  Legger frem retningslinjer for bruk av dyr i forskning

  Siden 2016 har NENT jobbet med retningslinjer for bruk av forsøksdyr, og for vurderinger knyttet til annen forskning som berører dyr. I dag legges de frem.

 • Ti tips for å unngå røvertidsskriftene

  700 norske forskere har publisert i fem av de mest fremtredende "pseudo-vitenskapelige plattformene", ifølge et internasjonalt graveprosjekt som Aftenposten har tatt del i. Her er ti tips til hvordan forskere kan unngå å publisere hos de såkalte...

 • Inviterer til seminar om behandling av uredelighetssaker

  Granskingsutvalget inviterer til praktisk seminar om behandling av uredelighetssaker etter forskningsetikkloven. Målgruppen er ansatte som arbeider med uredelighetssaker ved forskningsinstitusjoner og medlemmer av redelighetsutvalg.

 • Ønsker innspill om kunstig intelligens

  Hva ser dere som positive muligheter for KI? Ser dere noen bekymringsfulle sider ved utvikling av KI? Hvilke forskningsetiske spørsmål og utfordringer (inkludert spørsmål om samfunnsmessige konsekvenser) gjør seg gjeldende i KI-forskning, inkluder...

 • Rapporten Etikk og integritet i forskning - resultater fra en landsomfattende undersøkelse

  Ny rapport om forskningsetikk i Norge

  Mer enn 31000 forskere er spurt, nesten 7300 har svart på den landsomfattende undersøkelsen om forekomst av og holdninger til ulike uetiske og diskutable forskningspraksiser, som plagiering og gaveforfatterskap. Her er den første delrapporten med...

Takk for at du hjelper oss å lage en bedre tjeneste.

Skriv din tilbakemelding i skjemaet nedenfor.