«Etiske utfordringer knyttet til fagfellevurderingsprosessen har økende kompleksitet og kan være vanskelige å håndtere og løse» skriver Charon Pierson og Elizabeth Moylan i the Committee on Publication Ethics i anledning lanseringen.

De slår et slag for forebygging, i et publiseringssystem der tilbaketrekking ofte blir løsningen på forskningsetiske utfordringer.

«Det å forebygge problemer eliminerer dem kanskje ikke alltid helt, men det kan definitivt reduserer forekomsten. Vi ser at dette er tilfellet for de gjentagende problemene knyttet til fagfellevurdering» skriver Pierson og Moylan.

Det er 20 år siden en liten gruppe tidsskriftredaktører etablerte COPE, som i dag har mer enn 11.000 medlemmer. Siden oppstarten har COPE diskutert konkrete caser under sitt årlige forum, og disse casene er samlet i en database som også har vært utgangspunkt for forskning. COPE presenterte en poster med en analyse av caser fra 1997-2016 under den årlige «Peer Review Week» forrige uke.

Partiskhet og svindel

Undersøkelsen viser at det gjennomgående er færre saker som meldes inn enn tidligere. Likevel er det fortsatt visse utfordringer som går igjen i prosessen med fagfellevurdering, særlig brudd på konfidensialitet.

Men de siste tre årene har det også kommet til nye diskusjoner knyttet til partiskhet i fagfellevurdering, og svindel i denne prosessen. De reviderte retningslinjene tar dette inn. I kapittelet som handler om å gjennomføre en vurdering, står det at den som vurderer ikke må la seg påvirke av egenskaper ved forfatteren, som nasjonalitet, kjønn og religiøs eller politisk tro, og heller ikke av for eksempel kommersielle hensyn.

«Hvis du oppdager en konkurrerende interesse som kan hindre deg i å gi en rettferdig og upartisk gjennomgang, varsle tidsskriftet og søk råd», står det.

I kapittelet om å gi vurderinger, slås det fast at den som skal gi fagfellevurdering bør gi tidsskriftet korrekt og dekkende informasjon om sin ekspertise, samt riktig kontaktinformasjon. Her vises det til et COPE-case fra 2012, der en artikkelforfatter selv hadde foreslått personer til fagfellevurdering, men det viste seg at kontaktinformasjonen gikk til artikkelforfatterens egne kollegaer, eller til e-postkontoer artikkelforfatter selv hadde tilgang til.

«Det er viktig å erkjenne at det å utgi seg for å være et annet individ under vurderingsprosessen, må anses som alvorlig uredelighet» skriver COPE i retningslinjene.