"For å heve kvaliteten på norsk høyere utdanning, lovfestes i dag den enkelte forsker og den enkelte institusjons ansvar for å sikre det forskningsetiske arbeidet" skriver saksordfører Kristin Vinje (H) i nettavisen Khrono.

Lovens overskrift og loven som helhet ble enstemmig vedtatt, mens forslag til endringer i ordlyd ble nedstemt. Nå venter andregangs behandling, før loven er endelig vedtatt.

Nytt navn

Den nye loven skal hete "Lov om organisering av forskningsetisk arbeid", og gir et signal om endring fra dagens lov, som har tittelen "Lov om behandling av etikk og redelighet i forskning". I innstillingen til loven fremgår det at endringen skal "presisere at loven gir en ramme for forskningsarbeidet og ikke sier noe om innholdet i forskningsetikken".

Les mer om den nye loven i denne artikkelen fra bladet Forskningsetikk.