Dette er konklusjonen, etter at Nasjonalt utvalg for gransking av redelighet i
forskning (Granskingsutvalget) undersøkte de unormalt omfattende publiseringene til en forsker tidligere ansatt ved Universitetet i Agder (UiA).

Utvalget kritiserer også UiA for deres håndtering av saken, og anmoder dessuten Kunnskapsdepartementet om å gå gjennom den nasjonale publiseringsindikatoren, ettersom saken viser svakheter ved forvaltningen av denne.

Les hele uttalelsen her.