Det skriver Retraction Watch denne uken.

Skandalen var et faktum da tidsskriftet Tumor Biology i april i år trakk tilbake 107 artikler. «Etter en grundig gransking har vi sterk grunn til å tro at prosessen med fagfellevurdering har blitt kompromittert», skrev tidsskriftet.

Fabrikkerte vurderinger

Ettersom mange av artikkelforfatterne var fra Kina, satte kinesiske myndigheter i gang sin egen granskning av saken. Konklusjonen er nå klar: 483 personer har opptrådt uredelig. 102 av disse er, ifølge granskningen, hovedansvarlige, 70 er medansvarlige (secondarily responsible) mens drøyt 300 er beskyldt for å ha forsømt styringen av akademiske prestasjoner og vitenskapelig publisering.

Av de 107 tilbaketrukne artiklene, var to feilaktig publiserte duplikater, én ble feilaktig trukket tilbake. Men 101 artikler var basert på fabrikkerte fagfeller eller fagfellevurderinger. 95 av disse ble vurdert av fabrikkerte eksperter eller inneholdt falske fagfellevurderinger produsert av eksterne institusjoner.
I tråd med god vitenskapelig praksis, skal artikler fagfellevurderes før publisering (se for eksempel Generelle forskningsetiske retningslinjer). Det innebærer at en uavhengig fagekspert på temaet gjør en kritisk gjennomgang av artikkelen etter gitte kriterier, og melder tilbake til tidsskriftet om eventuelle mangler.

Alvorlig for Kina

Myndighetene fant også andre forskningsetiske overtramp i granskningen. 12 av artiklene var innkjøpt fra andre institusjoner, og ni av artiklene hadde forfalsket innhold.

Talsmannen for kinesiske myndigheter i saken, He Defang, sier til nyhetsbyrået Xinhua at saken har påført Kina en alvorlig skrape i lakken. Den nasjonale arbeidsgruppen som har jobbet med saken, har nå iverksatt tiltak for å rydde opp i den elektroniske akademiske atmosfæren. Blant annet er antall lenker til nettsteder som selger vitenskapelige artikler betydelig redusert. 

De som er involvert i fagfelle-skandalen blir også møtt med strenge reaksjoner. 376 av de involverte artikkelforfatterne har allerede blitt fratatt muligheten til å delta i forskningsprogrammer for en viss periode ved egen institusjon. I tillegg har flere fått finansiering og utmerkelser trukket tilbake.

De står også overfor straffereaksjoner etter nasjonale bestemmelser, ifølge Xinhua.net.