Nasjonalt utvalg for vurdering av forskning på menneskelige levninger (Skjelettutvalget) ble opprettet i 2008 for å gi forskningsetiske råd og veiledning om forskning på skjeletter og andre menneskelige levninger, som enten finnes i samlinger eller fremkommer ved arkeologiske utgravinger og andre undersøkelser.

Utvalget består av ti medlemmer: åtte medlemmer med ulik fagbakgrunn, samt to lekrepresentanter, som nå skal oppnevnes for perioden 2017–2020. 

Skjelettutvalget er en faglig uavhengig organ tilknyttet Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora (NESH). Utvalget møtes 4–6 ganger i året på dagtid, og medlemmene må regne med noe arbeid i for- og etterkant av hvert møte. Medlemmene mottar honorar iht statens satser for utvalgsarbeid og får dekket reisekostnader i forbindelse med møtene.

For ytterligere informasjon om Skjelettutvalget, NESH og De nasjonale forskningsetiske komiteene (FEK), se våre nettsider.

Hvis du er interessert i å sitte som lekmedlem i Skjelettutvalget, send en kort begrunnelse, CV med korte opplysninger om deg selv og din erfaring, eventuelle verv og andre opplysninger innen fredag 18. august 2017 til post@etikkom.no

Kontaktpersoner:

Vidar Enebakk (NESH): vidar.enebakk@etikkom.no, tlf: 23318302
Lene Os Johannessen (Skjelettutvalget): lene.os.johannessen@etikkom.no, tlf: 23318300