Granskningsutvalget vurderte i sitt møte 13. januar behandling av klage fra «Naturen for Alle» mot en rovdyrforsker. Klagerne mener forskeren, som er førsteamanuensis ved Høgskolen Innlandet, har begått vitenskapelig uredelighet i fire rapporter om ulvebestanden i Norge, samt i uttalelser i media om ulovlig felling av ulv.

Granskningsutvalget avviste saken fra realitetsbehandling, da den anses som åpenbart grunnløs, jf. forskrift til forskningsetikkloven § 6 første ledd. Avgjørelsen er enstemmig.

For informasjon om Granskningsutvalgets avgjørelse, kontakt utvalgsleder professor Tore Lunde, 55 58 97 55, e-post: tore.lunde@jur.uib.no.

For informasjon om saksbehandling i Granskningsutvalget, kontakt seniorrådgiver Annette Birkeland, De nasjonale forskningsetiske komiteene, tlf. 95 47 47 56, epost: annette.birkeland@etikkom.no.