"Offentlig finansiert forskning kommer ofte med føringer og forventninger fra politikk og forvaltning. Det er både legitimt og nødvendig for at politikkutformingen skal være kunnskapsbasert og faglig oppdatert. Forskere har også ofte et ønske om at forskningen deres skal være nyttig og samfunnsrelevant. Hvordan kan man samtidig sikre at forskningen utføres på en kritisk og selvstendig måte, og hvem har ansvaret for dette?" 

Dette spørsmålet er utgangspunkt for et åpent møte neste uke, arrangert av Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora (NESH)  og Universitetet i Oslo. 

Blant foredragsholderne er Erik Nord, seniorforsker ved Folkehelseinstituttet, som skal fortelle om hvordan leders politisering fortrengte forskernes kunnskap i et prosjekt om e-sigaretter. Forsker Guri Tyldum i FAFO skal snakke om forskningsformidling om tiggere og prostituerte i norske medier.

Også Utenriksdepartementets forskningspolitikk blir tema for møtet, med innledninger fra fagdirektør Svein Bæra i UD, og postdoktor ved Menighetsfakultetet Iselin Frydenlund. 

I tillegg kommer direktøren i Norges forskningsråd, John-Arne Røttingen, for å snakke om sektorprinsippet i forskningspolitikken. Statssekretær Bjørn Haugstad gir departementets perspektiver på dette temaet.

Møtet er åpent og gratis, men av hensyn til servering er det påmelding.