De nye sidene skal blant annet samle ressurser i et europeisk bibliotek for forskningsintegritet, samt relevante eksempler. Her finnes også informasjon om medlemmene. The European Network of Research Integrity Offices (ENRIO) omfatter 29 medlemsorganisasjoner fra 23 europeiske land med interesse og ansvar for forskningsetikk.

Det uformelle nettverket ble grunnlagt i 2007. Målet var å sette fokus på god forskningsskikk i en verden med stadig mer internasjonalt samarbeid.

Norge blant grunnleggerne

Gjennom De nasjonale forskningsetiske komiteene (FEK) var Norge blant ENRIOs grunnleggere, og Torkild Vinther, sekretariatsleder for Granskingsutvalget i FEK, er i dag nettverkets nestleder.

- ENRIO er et viktig nettverk for de som på nasjonalt nivå i det daglige jobber med vitenskapelig redelighet og uredelighet. Men det er også viktig for land som streber med å få ordninger nasjonalt eller på institusjonsnivå for håndtering av vitenskapelig uredelighet, eller i det hele tatt diskusjoner om forskningsetikk.
Ifølge Vinther er det stor variasjon i de ulike landenes håndtering av forskningsetiske utfordringer.

«Forskning er internasjonal. Det samme er forskningsetikken.» Torkild Vinther

- Bildet i de enkelte europeiske land er meget forskjellig, og erfaringer fra konkrete saker er for en del ganske begrenset. Derfor er det viktig med samarbeid, herunder utveksling av erfaring og viten. Men det er også viktig for eksterne relasjoner både i Europa og i forhold til resten av verden. Forskning er internasjonal. Det samme er forskningsetikken, sier Vinther.

Økt anerkjennelse

Vinther påpeker at ENRIO har vokst betydelig siden opprettelsen. Nettverket har også opplevd økende anseelse fra blant annet EU.
- I mange år virket nettverket uten noe form for økonomisk støtte utenfra. I dag får ENRIO støtte fra EU, hvilket kan ses som anerkjennelse av behovet for et europeisk nettverk som, tross økonomisk støtte, stadig setter uavhengighet, frie og uformelle diskusjoner høyt, sier Vinther.