Boken, som er rettet mot studenter og forskere, tar i innledningen et «proaktivt» standpunkt og ønsker å bidra i «arbeidet med å forebygge uredelighet og fremme god vitenskapelig praksis» og ønsker å være en ressurs «ikke minst i undervisning og opplæring». Min klare anbefaling er at forskere og undervisere tar oppfordringen til etterretning, skriver anmelderen. 

Les hele anmeldelsen her. 

Last ned boken gratis her.