Nytteverdi og muligheter, datasikkerhet og -eierskap, brede samtykker, tilbakemelding av funn, fare for stigmatisering av grupper og deling av data på tvers av landegrenser var noen av temaene for diskusjonen.

- Vi har store forventninger til hva genetisk informasjon kan bidra med i medisinsk forskning. Det er spesielt spennende å se på hva som hindrer noen i å bli syke ser vi som spesielt viktig å få mer kunnskap om. Så vi anbefaler folk å fortsette å stille opp i denne forskningen, slik at vi kan styrke fremtidens helsevesen, sier Hølen.