Øyvind Grønlie Olsen er seniorrådgiver i De nasjonale forskningsetiske komiteene, med ansvar for å koordinere virksomheten til Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskning (REK) og Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag (NEM).

Han forteller at hovedhensikten med den nye søkesiden er å presentere vedtak og uttalelser fra NEM på en oversiktlig måte. Målet er at den skal være et viktig bidrag til at NEMs vedtak blir fulgt opp og tatt hensyn til søknadsprosesser, av forvaltningsorganer som behandler søknader, av forskningsansvarlige institusjoner ved gjennomføring av internkontroller og forvaltningsorganer som gjennomfører tilsyn med medisinsk og helsefaglig forskning.

- Vi håper spesielt at den nye siden benyttes av forskere, forskningsadministrative enheter og forvaltningsorganer som til daglig jobber med forskningsetikk innen medisin og helsefa, sier han.

Alle sakene er gått gjennom og gruppert etter flere faste oppsatte kriterier.

- Dette gjør at det er en rekke søkealternativer vi ikke har hatt før.. I tillegg er det gamle fritekstsøket videreført, slik at en også kan søke på egenhånd i NEMs vedtak i klagesaker.  

Siden er under stadig utvikling og forbedring.

- For å gjøre siden så god som mulig er flott om brukere kommer med innspill til forbedringer, oppfordrer Olsen.

-  Vi kan ikke love at innspill helt og holdent blir innarbeidet, men brukerne av siden er viktige aktører i den videre utviklingen av databasen.