- Genetisk informasjon har blitt sentralt for mye forskning. Rask utvikling på feltet, i kombinasjon med dataenes sensitive karakter, har skapt mye debatt og også usikkerhet rundt forvaltningen og forsvarlig gjennomføring av slike prosjekter, sa Jacob Hølen, sekretariatsleder for NEM i sin velkomttale.

I retningslinjene har NEM tatt utgangspunkt i helseforskningsloven og bioteknologiloven, og i lovtolkninger som er gjort av Helse- og omsorgsdepartementet og Helsedirektoratet. De har også basert seg på etiske som juridiske debatter både i Norge og internasjonalt. De nye retningslinjene skal bidra til:

  • harmonisert forvaltning i Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK)
  • forutsigbarhet for forskere
  • et rammeverk for hvordan genetisk forskning skal utøves forsvarlig

På vår YouTubekanal kan du se opptak av hele arrangementet, eller enkeltinnlegg.