Ekspertgruppen, som fredag oppnevnes av Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) , skal se på hvordan man kan utnytte opplysninger i sentrale helseregistre, kvalitetsregistre, befolkningsbaserte helseundersøkelser og biobanker på en bedre måte.

- Ekspertgruppen skal ta tak i et viktig og spennende arbeid med å legge til rette for bedre bruk av våre unike registre, sier Hølen.

Han forteller at gruppen har fått et bredt mandat og departementet gir god støtte med eget sekretariat. Det blir viktig å finne løsninger for kobling av data mellom helseregistre og andre typer registre samt integrasjon av genetisk informasjon.

- Jeg ser frem til å komme igang med å utrede feltet slik at vi kan gi gode råd om en fremtidsrettet overordnet struktur for register og biobankdata, sier han.