Se opptaket fra hele debatten her

Mange etterspør forskningsetisk refleksjon over NTNUs mulige samarbeid. Andre påpeker at siden Norge ikke boikotter Israel, er det ingenting som hindrer forskningssamarbeid. Så forskning er forskning, og politikk er politikk?

I Forskningsetiske retningslinjer for naturvitenskap og teknologi, som nylig er revidert av NENT, vektlegges forskingsinstitusjonenes selvstendige samfunnsansvar: «Forskningen har et selvstendig ansvar for egen rolle i samfunnsutviklingen». Men hva betyr dette i praksis?

  • Har forskningsinstitusjonene et selvstendig ansvar for å gjøre vurderinger knyttet til forskningssamarbeid?
  • Hvilke typer forskningssamarbeid fremmer en demokratisk og bærekraftig utvikling og større global rettferdighet?
  • Er det noen typer forskningssamarbeid universitetene ikke bør gå inn i?

Se paneldebatten her

Øyvind Mikkelsen, leder i NENT, åpnet møtet og sa at NENT mener debatten på NTNU reiser prinsipielle og viktige forskningsetisk spørsmål som bør diskuteres i en større kontekst.

Tord Lien, olje- og energiministeren, mener at vurdering av hva som er god forskningsetisk praksis skal vurderes av institusjonene selv. – Vi skal ikke ha noen boikott og vi skal ikke stopp noe samarbeid, men institusjonene skal gjøre den avveiingen selv, ikke myndighetene. Olje- og energiministeren legger også til at både handel og forskningssamarbeid kan være demokratiserende og verdiskapende for de landene som er med.

Inga Marie Nymo Riseth, leder for SAIH - Studentenes og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond, understreket universitetenes rolle i samfunnet og at autonomi også betyr å ta egne standpunkt. Hun konkluderte med at det er en uakseptabel risiko for at NTNU bidrar til folkerettsbrudd ved å delta i samarbeidet med israelske petroleumsforskere i de aktuelle områdene.

Øystein Lund Bø, dekan ved Teknisk-naturvitenskapelig fakultet, Universitetet i Stavanger, mener institusjonene skal ta ansvar for det faglige og at de støtter seg på myndighetene når det kommer til valg av land.

Andreas Sjalg Unneland, leder for Venstrealliansen ved UiB, viste til NENTs retningslinjer og at forskningen har et selvstendig ansvar for egen rolle for samfunnsutviklingen; det betyr at NTNU må gjøre en selvstendig vurdering i denne saken. Vurderingen kan ikke begrenses til rene faglige betraktninger. Her er det snakk om petroleumsforskning på omstridte områder i et landskap preget av interessemotsetninger. NTNU tar ikke denne problematikken inn over seg.

Rektor Gunnar Bovim ved NTNU, sier dette er et vanskelig tema og mener det finnes mange gråsoner. Han mener at uavhengig av regime og politikk, så er forskningssamarbeid et gode. NTNU har forskningssamarbeid over hele verden også med totalitære regimer hvor akademisksamarbeid kan virke demokratiserende.

Lars Gule, førsteamanuensis, Høgskolen i Oslo og Akershus, mener institusjonene har et ansvar, som de kanskje ikke har tatt nok på alvor. – De må prioritere samarbeid som styrker og som ikke bryter med norsk folkerett. Det må gjøres en vurdering fra stat til stat og man må tenke konsekvenser utover egen vinning. Institusjonene har et samfunnsmessig ansvar.

 Se spørsmål fra debatten her