Engelsk versjon finner du ved å gå til retningslinjene på de norske nettsidene, og velge English i toppmenyen. Du kan også bestille trykket gratis utgave eller laste ned retningslinjene som pdf.