Introduksjon til forskningsetikk

Vårt mål er at biblioteket skal bidra til refleksjon og debatt omkring forskningsetiske spørsmål. Den intenderte hovedbrukergruppen er undervisere og studenter, men håpet er at FBIB også kan være til hjelp og nytte for andre.

Til sammen skal artiklene tjene som introduksjon til de viktigste forskningsetiske temaene. Hver artikkel gir også tilgang til ytterligere ressurser, i form av litteraturhenvisninger, nyhetssaker og artikler fra fagbladet Forskningsetikk, samt caseoppgaver til diskusjon. Formålet er å bidra til refleksjon og debatt snarere enn å gi en fasit. 

Biblioteket er delt inn i tre hoveddeler:

  1. En introduksjon til forskningsetikk
  2. Relevante forskningsetiske problemstillinger, slik som forskningsfusk, forfatterskap, forskning på sårbare grupper, menneskelig materiale, forskning og samfunn, forskning og miljø, bias, kjønn m.m.
  3. Praktisk informasjon, slik som relevante forskningsetiske organer, lovgivning og retningslinjer.

Forskningsetikk kan bredt defineres som inndelt i tre hovedområder: (1) normer som handler om god vitenskapelig praksis og relasjoner forskere imellom; (2) normer knyttet til forskningens forhold til forskningsdeltakere og de som er direkte berørt av forskningen ; og (3) normer knyttet til forskningens bredere samfunnsansvar.

Unikt internasjonalt

Forskningsetisk bibliotek er unikt i en internasjonal sammenheng. Det finnes ingen tilsvarende ressurser som gir en like bred introduksjon til forskningsetikk. Når vi nå lanserer en engelskspråklig versjon av biblioteket, håper vi dette kan være et viktig bidrag til utdanningen i forskningsetikk både i Norge og internasjonalt.