Dette er utfordringer som tas opp på konferansen som De nasjonale forskningsetiske komiteene (NESH og NENT) og NSD sammen arrangerer i Bergen 14. desember.

Flere vil ha deling

– At forskningsdata skal deles er en økede krav i dag, forteller Helene Ingierd, sekretariatsleder i Den nasjonale forskningsetiske komité for naturvitenskap og teknologi (NENT).

– Som forskningsetisk forpliktelse kan kravet ses i sammenheng med de normer som ble formulert av Robert Merton i 1942, da han formulerte vitenskapens ethos, og da særlig normen om at vitenskapelig kunnskap er allemannseie.

Etiske utfordringer

Ingierd forteller at det er mange gode grunner for at data bør deles, også av hensyn til forskningsdeltakere.

– Samtidig mener vi det er behov for å diskutere etiske utfordringer datadeling fører med seg, for eksempel i hvilken grad omfattende datadeling også kan ivareta krav til informert samtykke, sier hun.

Ennå langt igjen

– Teknologisk sett blir det stadig lettere å dele forskningsdata. I 2014 vedtok Forskningsrådet for første gang en policy og retningslinjer for åpen tilgang til offentlig finansierte forskningsdata. Likevel er det ennå langt igjen før det blir like naturlig å dele data som å publisere forskningsresultater, sier Vigdis Kvalheim, avdelingsdirektør ved NSD.

Program

Påmelding