I vår kommer De nasjonale forskningsetiske komiteene med en bok om internettforskning, på Cappelen Damm. Helene Ingierd, sekretariatsleder for NENT, er en av redaktørene for boka.

– Det er forskernes ansvar å bestrebe seg på anonymisering, selv om det vanskeliggjøres av den teknologiske utviklingen. Som hovedregel bør forskningsdeltakere informeres dersom dette blir for vanskelig, sier hun til Forskerforum.

Les mer på forskerforum.no