Refsdal er sekretariatsleder for koordineringsgruppen for 22. juli-forskning og har dermed hatt det daglige ansvaret for koordineringen. Første fase av koordineringsarbeidet ble nylig avsluttet, og koordineringen skal nå pågå i et redusert omfang ut 2016, i regi av Helsedirektoratet.

Oppsummerer og gir råd

I rapporten oppsummerer gruppen bakgrunnen for koordineringsarbeidet og beskriver arbeidet med å koordinere forskning på de berørte etter 22. juli. Gruppen løfter også frem en rekke problemstillinger som har kommet opp i løpet av arbeidet. Til enkelte av disse spørsmålene kommer de med konkrete anbefalinger til endring av praksis i forskningsmiljøer og forvaltning, andre spørsmål ønsker de å løfte frem til debatt.