EUREC favner alle europeiske forskningsetiske komiteer som arbeider med medisinsk og helserelatert forskning som involverer mennesker, humant materiale eller helseopplysninger.

Organisasjonen skal blant annet fremme samarbeid mellom nasjonale forskningsetiske komiteer og harmonisere de forskningsetiske systemene i Europa.

Representanter fra 25 land deltar i EUREC, som mottar finansiering fra EU-kommisjonen. Hølen har vært med på møter i EUREC fra 2010 og ble valgt til styremedlem på generalforsamlingen 10. mars.

- Viktig for Norge

- De europeiske landene har like forskningsetiske utfordringer, og det er svært verdifullt å møtes i EUREC for å diskutere dem. Mye forskning er internasjonal og foregår i flere land samtidig. Da er det en fordel at landene har kunnskap om hverandres etikksystemer og arbeider for gjensidig utvikling av disse, påpeker han.

- EUREC har også hatt en viktig oppgave ved å bidra til å etablere, styrke og videreutvikle etiske komiteer i flere av medlemslandene. Det reduserer risikoen for at enkelte land slipper til uforsvarlig forskning, fortsetter Hølen.

Han ser fram til å sitte i styret i EUREC og å kunne være med og påvirke utviklingen av den forskningsetiske forvaltningen i Europa i enda større grad. Hølen mener det er spesielt viktig for Norge å være representert i styret siden norsk forskning i stadig større grad blir direkte regulert fra EU.

EUREC er høringsinstans for EU-kommisjonen, og EU-forordningene om personvern, legemiddel-studier og forskning på medisinsk utstyr er sentrale saker for nettverket.

- Siden Norge ikke er medlem i EU, har vi ekstra nytte av EUREC for å utøve innflytelse i disse viktige sakene, fastslår Hølen.

EUREC: http://www.eurecnet.org/index.html